Erhvervsorienteret advokatfirma i Århus og København

17 maj 2020 Marie Pedersen

Holst Advokater tilbyder full-service rådgivning til klienter, både i det private erhvervsliv i Danmark og i udlandet, til den offentlige sektor og til privatpersoner. Holst Advokater har base i Århus, en afdeling i København og 95 veluddannede medarbejdere.

Firmaets rødder går langt tilbage, og blev etableret, da to århusianske advokatfirmaer fusionerede tilbage i 1971. Firmaet havde således sin spæde start i Århus, men måtte gennemgå endnu en fusion, og blev først til Holst Advokater i 2007, efter i en årrække at have været en del af advokatfirmaet Bech-Bruun. Siden har firmaet udvidet med en afdeling i Hovedstaden. Faglighed, stolthed og etik er firmaets største værdier, men der fokuseres i høj grad også på klienters juridiske og kommercielle interesser.

Holst Advokater arbejder på et niveau, der fagligt og etisk er meget højt. Firmaets værdisæt akkompagneres i øvrigt af en samarbejdsform, hvor klientens behov for fleksibel sparring og rådgivning tilgodeses. Denne samarbejdsform danner desuden fundament for en fleksibel afdelingsstruktur, hvor teams tilpasses efter den enkelte klient og dennes specifikke sag. Holst Advokater stiller derfor altid med en, inden for det pågældende område, erfaren advokat Århus eller København.

Ét af de områder, Holst Advokater arbejder inden for, er erstatning og forsikring. Firmaet repræsenterer en række danske og udenlandske forsikringsselskaber, der har afdelinger og filialer i Danmark. Holst Advokater bistår desuden danske regioner, erhvervsvirksomheder og forsyningsvirksomheder med forhold relateret til erstatning og forsikring.

Endnu ét af Holst Advokaters forretningsområder er immaterialret, markedsføringsret og konkurrenceret. Firmaet rådgiver både danske og udenlandske klienter inden for disse områder, og har bl.a. stor erfaring inden for områderne varemærker – herunder patentrettigheder – persondata og internationale kontraktsforhold.

Ydermere tilbyder Holst Advokater specialiseret rådgivning inden for områderne IT og telekommunikation, herunder også rådgivning om outsourcing, softwareudvikling og licensaftaler, internetjura og ophavsret.

Ovenstående er blot et lille udpluk af Holst Advokaters forretningsområder, der spænder vidt og omfatter alt fra virksomhedsoverdragelse og miljøret, til ansættelsesret og kapitalmarked.

Flere Nyheder